Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. novembra 2001

Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! Požehnanie znamenalo v najstarších dobách v celom Oriente zvláštnu životnú silu, ktorá človeku umožňuje úspech na svete (A. Novotný). Preto boli nositeľmi požehnania zvlášť významní jednotlivci, ako králi, patriarchovia... Ale už v Starej zmluve požehnanie nadobudlo duchovný charakter. Nová zmluva podčiarkla spojenie s Mesiášom. Teda biblický pohľad a chápanie požehnania je, že je to veľmi vzácny dar od Boha, a to v každom ohľade. Biblický človek preto úprimne túži po požehnaní a oň aj bojuje (1.Mojžišova 32,27). Prijíma požehnanie s úctou a vďačnosťou._x000D_ Ako my túžime po požehnaní? Ako sme po ňom túžili počas tohoto cirkevného roku, ktorý sa končí? Vieme žiť aj bez neho?_x000D_ Bez Božieho požehnania márne naše namáhania!