Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. novembra 2001

Kým som nebol pokorený, blúdil som. Teraz však zachovávam tvoju reč. Utrpenie, ťažkosti, problémy, to sú skutočnosti, ktoré nás na prvý pohľad tlačia k zemi a berú nám chuť k životu, sú nám nepríjemné. A predsa tí, ktorí dôverujú Bohu, svoju slabosť a poníženie vnímajú ako Božiu milosť. Lebo nás Boh uznal za hodných trpieť. Keď je všetko v našom živote v poriadku, sme skôr náchylní poblúdiť, zľahostajnieť, alebo naša zvesť evanjelia je odbytá slovami: “Tebe je ľahko, keď nemáš ťažkosti.” V ťažkostiach spoznávame svoje možnosti a učíme sa viac spoliehať na Božiu moc. Boh často musí uvrhnúť do súženia a do prachu, aby zachránil blúdiaceho. Veď v našej slabosti sa Božia moc dokonáva.