Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. novembra 2001

Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda, niekto šetrí viac ako sa patrí, a má nedostatok. Často sa nám stáva, že nás niekto žiada o peniaze, milodar, pomoc. Ak by sme mali reagovať na každú výzvu či prosbu, tak by sme si možno sami museli pýtať. Písmo nám však hovorí niečo iné - pozri prvý text z Prísloví. Je to výzva, aby sme sa nebáli dávať, ale je to výzva aj k rozumnému dávaniu. Mohlo by nás to totižto zvádzať aj k myšlienke, že ak budem dávať, Pán Boh mi musí ešte viac pridať. A tak motívom nášho dávania sa stane zištnosť, aby som mal viac. Preto je namieste upozornenie apoštola: Kto dáva, nech dáva úprimne. Preto ak dávate, dávajte úprimne a s radosťou, vediac, že ste od Pána Boha dostali ten najväčší dar – spasenie.