Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. decembra 2001

Veľké sú skutky Hospodina, skúmajú ich všetci, čo v nich majú záľubu. Ešte stále je čas milosti, čas, keď sa človek môže nechať zachrániť. Čas, keď môže prijať Kráľa spravodlivosti a plného spásy. Je to úžasná a veľká vec, že Boh poslal svojho Syna na svet. Vec, ktorá je hodná nášho skúmania. Ale ešte úžasnejšie na prvom príchode Božieho Syna je to, že Ho Boh neposlal, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. Je to dobrá spáva – evanjelium pre všetkých, ktorí sa trápia nad svojimi hriechmi. Boží Syn prišiel, aby ich zachránil, spasil, aby sa nemuseli báť. Zvestuje túto dobrú správu a radostnú zvesť všetkým ľuďom. Pán sa však vráti a týmto druhým príchodom sa čas milosti ukončí, lebo druhý príchod bude príchodom posledného súdu.