Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. decembra 2001

Oznamujte to hlasom plesania a zvestujte to! Rozneste to až po koniec zeme, hovorte: Hospodin vykúpil svojho sluhu Jákoba. Človek obyčajne rád počúva oznamy, dozvie sa niečo nové, niečo ho upúta, niečo ho poteší a z niečoho je smutný. Adventný oznam o napĺňaní sa času môže len potešiť, lebo evokuje Božie rozhodnutie splniť sľub o záchrane človeka. Má to však jednu podmienku: osloví a poteší ma len vtedy, keď som pripravený kladne odpovedať na Ježišovu otázku: Či tomu veríš? _x000D_ Cirkevní otcovia zvykli hovoriť, že k čítaniu a pochopeniu Písma je potrebné temer toľko milosti ako k jeho napísaniu. My však vieme, že Boh je milostivý a milosť nám chce dožičiť. Zostáva len naša vôľa, a tak súhlas k odovzdaniu sa. Preto aj evanjelium k nám začne hovoriť zrozumiteľne až vtedy, keď ho precítime ako nám priamo adresované. Lebo keď prišla plnosť času, Boh naozaj poslal svojho Syna... A to aj kvôli nám osobne.