Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. decembra 2001

Ja som Hospodin, to je moje meno. Svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. „Boh, ktorý nezostal divákom, nás vyzýva, aby sme aj my vo svojom živote tvárou v tvár biedam doby nezostali divákmi. _x000D_ Boh, ktorému nič ľudské nie je cudzie, chce, aby sme aj my na našej ohrozenej zemi sa stali solidárnymi blížnymi..._x000D_ Boh, ktorý sa priznáva k poníženým, dáva novú silu i bezmocným._x000D_ Boh, ktorý si uprostred odcudzeného sveta a ľudstva, ktoré stratilo svoj domov, zakladá zmierlivo nový domov, volá i nás k službe zmierenia, k budovaniu nového domova pre bezdomovcov.“ (J.M.Lochmann)_x000D_ Tento Boh je Boh jediný, na ktorého myslíme, keď svätíme Vianoce. Jeho milujme celou bytosťou a z toho dôvodu. Dnes je deň, keď sa nám z lásky dal, vo svojom Synovi. Dnes mu máme otvoriť srdce, lebo On nás prv miloval. Dnes nechce „obete a žertvy formálneho kresťanstva“, ale teba a mňa, dokazujúceho lásku Jemu i blížnemu v dennom živote.