Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. decembra 2001

Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Keď som nastúpila na študijný pobyt do Nemecka, prvé týždne som bola riadne dezorientovaná, miestami až hodná poľutovania. Bez priateľov, bez dôverne známeho prostredia, v inak hovoriacej krajine, odkázaná na seba. Tie chvíle som však prežívala duchovne veľmi intenzívne. Oveľa viac než doposiaľ som hľadala Božiu pomoc na modlitbách a v Božom slove, aby som ten nápor novej situácie vydržala. S odstupom času sa na to pozerám s vďačnosťou. Budovalo ma to duchovne i vnútorne, lebo som v Bohu našla vždy oporu, pomoc, cítila som jeho ochranu. To je skúsenosť, ktorá sa nedá získať len tak. Aj pred nami sa rysuje nová situácia. Končí sa starý rok, začína nový. Možno boli skúsenosti a udalosti počas tohto roka, ktoré nás urobili skleslými. Avšak ani v tejto situácii nie sme ovce bez Pastiera, bez Jeho dohľadu a rady. Kiež nás tento čas prelomu vedie k dôvere v Božiu pomoc a Jeho lásku. Ak sa toto budeme učiť v dňoch nového roka, môže nás vyviesť z našej skleslosti a byť pre nás duchovným prínosom.