Slovak Czech English German Polish

Júl

Pondelok, 01. júla 2002

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Čítať ďalej: Pondelok, 01. júla 2002

Utorok, 02. júla 2002

Ajhľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý zvestuje pokoj.

Čítať ďalej: Utorok, 02. júla 2002

Streda, 03. júla 2002

Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Čítať ďalej: Streda, 03. júla 2002

Štvrtok, 04. júla 2002

Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. júla 2002

Piatok, 05. júla 2002

Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Bolo to od Hospodina, divili sme sa tomu.

Čítať ďalej: Piatok, 05. júla 2002

Sobota, 06. júla 2002

Hospodinove nariadenia sú správne, ... napomínajú aj tvojho služobníka.

Čítať ďalej: Sobota, 06. júla 2002

Nedeľa, 07. júla 2002

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. júla 2002

Pondelok, 08. júla 2002

Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. júla 2002

Utorok, 09. júla 2002

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Čítať ďalej: Utorok, 09. júla 2002

Streda, 10. júla 2002

Hospodin ma poslal,... aby som mohol dať smútiacim Siona veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha, chválospev namiesto malomyseľnosti.

Čítať ďalej: Streda, 10. júla 2002