Slovak Czech English German Polish

Júl

Pondelok, 01. júla 2002

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!

Register to read more...

Utorok, 02. júla 2002

Ajhľa, na vrchoch nohy posla blahozvesti, ktorý zvestuje pokoj.

Register to read more...

Streda, 03. júla 2002

Či sa môže niekto tak skryť v úkrytoch, aby som ho nevidel? - znie výrok Hospodinov. Či ja nenaplňujem nebo i zem?

Register to read more...

Štvrtok, 04. júla 2002

Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha!

Register to read more...

Piatok, 05. júla 2002

Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa uholným kameňom. Bolo to od Hospodina, divili sme sa tomu.

Register to read more...

Sobota, 06. júla 2002

Hospodinove nariadenia sú správne, ... napomínajú aj tvojho služobníka.

Register to read more...

Nedeľa, 07. júla 2002

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Register to read more...

Pondelok, 08. júla 2002

Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca.

Register to read more...

Utorok, 09. júla 2002

Počuj, Izrael! Hospodin, náš Boh, je jediný Hospodin.

Register to read more...

Streda, 10. júla 2002

Hospodin ma poslal,... aby som mohol dať smútiacim Siona veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha, chválospev namiesto malomyseľnosti.

Register to read more...

KALENDÁR