Slovak Czech English German Polish

September

Nedeľa, 01. septembra 2002

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Register to read more...

Pondelok, 02. septembra 2002

Vzďaľuj sa od lživého slova!

Register to read more...

Utorok, 03. septembra 2002

Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje.

Register to read more...

Streda, 04. septembra 2002

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin.

Register to read more...

Štvrtok, 05. septembra 2002

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Register to read more...

Piatok, 06. septembra 2002

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije!

Register to read more...

Sobota, 07. septembra 2002

Ďakujem ti, Hospodine, lebo, hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

Register to read more...

Nedeľa, 08. septembra 2002

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo,... lebo majú moc v rukách.

Register to read more...

Pondelok, 09. septembra 2002

Hospodine, ty si náš Boh! Človek nič nezmôže proti tebe.

Register to read more...

Utorok, 10. septembra 2002

Lebo ich Hospodin rozradostil.

Register to read more...

KALENDÁR