Slovak Czech English German Polish

September

Nedeľa, 01. septembra 2002

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci, ktorí trúchlite nad ním.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. septembra 2002

Pondelok, 02. septembra 2002

Vzďaľuj sa od lživého slova!

Čítať ďalej: Pondelok, 02. septembra 2002

Utorok, 03. septembra 2002

Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje.

Čítať ďalej: Utorok, 03. septembra 2002

Streda, 04. septembra 2002

Od východu slnka až po jeho západ je veľké moje meno medzi národmi - vraví Hospodin.

Čítať ďalej: Streda, 04. septembra 2002

Štvrtok, 05. septembra 2002

Či si si to sám nezapríčinil tým, že si opustil Hospodina, svojho Boha, keď ťa viedol cestou?

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. septembra 2002

Piatok, 06. septembra 2002

Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije!

Čítať ďalej: Piatok, 06. septembra 2002

Sobota, 07. septembra 2002

Ďakujem ti, Hospodine, lebo, hoci si sa hneval na mňa, tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

Čítať ďalej: Sobota, 07. septembra 2002

Nedeľa, 08. septembra 2002

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a pášu zlo,... lebo majú moc v rukách.

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. septembra 2002

Pondelok, 09. septembra 2002

Hospodine, ty si náš Boh! Človek nič nezmôže proti tebe.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. septembra 2002

Utorok, 10. septembra 2002

Lebo ich Hospodin rozradostil.

Čítať ďalej: Utorok, 10. septembra 2002