Slovak Czech English German Polish

December

Nedeľa, 01. decembra 2002

Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi.

Register to read more...

Pondelok, 02. decembra 2002

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Register to read more...

Utorok, 03. decembra 2002

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Register to read more...

Streda, 04. decembra 2002

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nieto ľsti.

Register to read more...

Štvrtok, 05. decembra 2002

V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma.

Register to read more...

Piatok, 06. decembra 2002

Umy si srdce od zla, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Register to read more...

Sobota, 07. decembra 2002

Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.

Register to read more...

Nedeľa, 08. decembra 2002

Pomôž mi, Hospodine, môj Bože! Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva!

Register to read more...

Pondelok, 09. decembra 2002

Dávid našiel posilu v Hospodinu, svojom Bohu.

Register to read more...

Utorok, 10. decembra 2002

Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

Register to read more...

KALENDÁR