Slovak Czech English German Polish

December

Nedeľa, 01. decembra 2002

Boh je oddávna mojím kráľom, on koná spásne skutky na zemi.

Čítať ďalej: Nedeľa, 01. decembra 2002

Pondelok, 02. decembra 2002

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh.

Čítať ďalej: Pondelok, 02. decembra 2002

Utorok, 03. decembra 2002

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou.

Čítať ďalej: Utorok, 03. decembra 2002

Streda, 04. decembra 2002

Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v jeho duchu nieto ľsti.

Čítať ďalej: Streda, 04. decembra 2002

Štvrtok, 05. decembra 2002

V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma.

Čítať ďalej: Štvrtok, 05. decembra 2002

Piatok, 06. decembra 2002

Umy si srdce od zla, aby si sa zachránil. Dokedy budeš prechovávať v sebe svoje nešľachetné úmysly?

Čítať ďalej: Piatok, 06. decembra 2002

Sobota, 07. decembra 2002

Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu.

Čítať ďalej: Sobota, 07. decembra 2002

Nedeľa, 08. decembra 2002

Pomôž mi, Hospodine, môj Bože! Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva!

Čítať ďalej: Nedeľa, 08. decembra 2002

Pondelok, 09. decembra 2002

Dávid našiel posilu v Hospodinu, svojom Bohu.

Čítať ďalej: Pondelok, 09. decembra 2002

Utorok, 10. decembra 2002

Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.

Čítať ďalej: Utorok, 10. decembra 2002