Slovak Czech English German Polish

Január

Streda, 01. januára 2003

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Register to read more...

Štvrtok, 02. januára 2003

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Register to read more...

Piatok, 03. januára 2003

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!

Register to read more...

Sobota, 04. januára 2003

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Register to read more...

Nedeľa, 05. januára 2003

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Register to read more...

Pondelok, 06. januára 2003

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Register to read more...

Utorok, 07. januára 2003

Len Boh je moja skala, moja spása a môj hrad. Nebudem otrasený.

Register to read more...

Streda, 08. januára 2003

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Register to read more...

Štvrtok, 09. januára 2003

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka.

Register to read more...

Piatok, 10. januára 2003

Preukáž dobro Sionu svojou priazňou.

Register to read more...

KALENDÁR