Slovak Czech English German Polish

Január

Streda, 01. januára 2003

Lepšie je málo so spravodlivosťou ako veľké príjmy s nespravodlivosťou.

Čítať ďalej: Streda, 01. januára 2003

Štvrtok, 02. januára 2003

Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. januára 2003

Piatok, 03. januára 2003

Ako laň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, ó Bože!

Čítať ďalej: Piatok, 03. januára 2003

Sobota, 04. januára 2003

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Čítať ďalej: Sobota, 04. januára 2003

Nedeľa, 05. januára 2003

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi!

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. januára 2003

Pondelok, 06. januára 2003

Na vlastné oči ste videli všetky veľké skutky Hospodinove, ktoré konal.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. januára 2003

Utorok, 07. januára 2003

Len Boh je moja skala, moja spása a môj hrad. Nebudem otrasený.

Čítať ďalej: Utorok, 07. januára 2003

Streda, 08. januára 2003

Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote.

Čítať ďalej: Streda, 08. januára 2003

Štvrtok, 09. januára 2003

V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. januára 2003

Piatok, 10. januára 2003

Preukáž dobro Sionu svojou priazňou.

Čítať ďalej: Piatok, 10. januára 2003