Slovak Czech English German Polish

Marec

Sobota, 01. marca 2003

Ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou.

Register to read more...

Nedeľa, 02. marca 2003

Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom.

Register to read more...

Pondelok, 03. marca 2003

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov.

Register to read more...

Utorok, 04. marca 2003

Pamiatka spravodlivého je požehnaná.

Register to read more...

Streda, 05. marca 2003

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Register to read more...

Štvrtok, 06. marca 2003

Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Register to read more...

Piatok, 07. marca 2003

Boh raní, aj obväzuje, udiera, ale jeho ruky aj liečia.

Register to read more...

Sobota, 08. marca 2003

Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.

Register to read more...

Nedeľa, 09. marca 2003

Oči mi prahnú po tvojej reči, keď sa pýtam: Kedy ma potešíš?

Register to read more...

Pondelok, 10. marca 2003

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!

Register to read more...

KALENDÁR