Slovak Czech English German Polish

Marec

Sobota, 01. marca 2003

Ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou.

Čítať ďalej: Sobota, 01. marca 2003

Nedeľa, 02. marca 2003

Hospodin ma zachránil, preto chceme hrať na strunné nástroje po všetky dni svojho života v dome Hospodinovom.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. marca 2003

Pondelok, 03. marca 2003

Hospodin sa znova bude radovať z teba tebe k dobru, ako sa radoval z tvojich otcov.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. marca 2003

Utorok, 04. marca 2003

Pamiatka spravodlivého je požehnaná.

Čítať ďalej: Utorok, 04. marca 2003

Streda, 05. marca 2003

Vyjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela.

Čítať ďalej: Streda, 05. marca 2003

Štvrtok, 06. marca 2003

Mojžiš si zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. marca 2003

Piatok, 07. marca 2003

Boh raní, aj obväzuje, udiera, ale jeho ruky aj liečia.

Čítať ďalej: Piatok, 07. marca 2003

Sobota, 08. marca 2003

Tí, čo rozsievajú so slzami, budú žať s plesaním. S plačom vychádza ten, čo rozsieva semeno; s plesaním sa však vráti a donesie snopy.

Čítať ďalej: Sobota, 08. marca 2003

Nedeľa, 09. marca 2003

Oči mi prahnú po tvojej reči, keď sa pýtam: Kedy ma potešíš?

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. marca 2003

Pondelok, 10. marca 2003

Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky!

Čítať ďalej: Pondelok, 10. marca 2003