Slovak Czech English German Polish

December

Pondelok, 01. decembra 2003

Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal mu: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?

Register to read more...

Utorok, 02. decembra 2003

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Streda, 03. decembra 2003

Hospodin je spravodlivý, miluje spravodlivé skutky.

Register to read more...

Štvrtok, 04. decembra 2003

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semä, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Register to read more...

Piatok, 05. decembra 2003

Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Register to read more...

Sobota, 06. decembra 2003

Hospodinu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Register to read more...

Nedeľa, 07. decembra 2003

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu, vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 08. decembra 2003

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom.

Register to read more...

Utorok, 09. decembra 2003

Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol.

Register to read more...

Streda, 10. decembra 2003

Nezabiješ!

Register to read more...

KALENDÁR