Slovak Czech English German Polish

December

Pondelok, 01. decembra 2003

Józua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal mu: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi?

Čítať ďalej: Pondelok, 01. decembra 2003

Utorok, 02. decembra 2003

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Čítať ďalej: Utorok, 02. decembra 2003

Streda, 03. decembra 2003

Hospodin je spravodlivý, miluje spravodlivé skutky.

Čítať ďalej: Streda, 03. decembra 2003

Štvrtok, 04. decembra 2003

Zasadil som ťa sťa šľachetnú révu, samé pravé semä, ako si sa však zvrhla na cudzí divý vinič!

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. decembra 2003

Piatok, 05. decembra 2003

Neboj sa náhlej hrôzy, lebo Hospodin bude tvojou nádejou.

Čítať ďalej: Piatok, 05. decembra 2003

Sobota, 06. decembra 2003

Hospodinu nič neprekáža zachraňovať veľkým alebo malým počtom.

Čítať ďalej: Sobota, 06. decembra 2003

Nedeľa, 07. decembra 2003

Keď sa navrátiš k Hospodinu, svojmu Bohu, vtedy zmení tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. decembra 2003

Pondelok, 08. decembra 2003

Ty si Boh, ktorý robí divy! Svoju moc si dal poznať národom.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. decembra 2003

Utorok, 09. decembra 2003

Nebuď ďaleko odo mňa, blíži sa súženie a niet toho, kto by pomohol.

Čítať ďalej: Utorok, 09. decembra 2003