Slovak Czech English German Polish

Január

Štvrtok, 01. januára 2004

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. januára 2004

Piatok, 02. januára 2004

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Čítať ďalej: Piatok, 02. januára 2004

Sobota, 03. januára 2004

Hospodin bude veľký až do končín zeme.

Čítať ďalej: Sobota, 03. januára 2004

Nedeľa, 04. januára 2004

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. januára 2004

Pondelok, 05. januára 2004

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. januára 2004

Utorok, 06. januára 2004

Lebo sa radujem z Tvojej pomoci.

Čítať ďalej: Utorok, 06. januára 2004

Streda, 07. januára 2004

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc!

Čítať ďalej: Streda, 07. januára 2004

Štvrtok, 08. januára 2004

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. januára 2004

Piatok, 09. januára 2004

Vskutku miluješ svoj ľud.

Čítať ďalej: Piatok, 09. januára 2004

Sobota, 10. januára 2004

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.

Čítať ďalej: Sobota, 10. januára 2004