Slovak Czech English German Polish

Január

Štvrtok, 01. januára 2004

Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí.

Register to read more...

Piatok, 02. januára 2004

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti.

Register to read more...

Sobota, 03. januára 2004

Hospodin bude veľký až do končín zeme.

Register to read more...

Nedeľa, 04. januára 2004

Ó, Hospodine, prečo stojíš zďaleka, skrývaš sa vo chvíľach súženia?

Register to read more...

Pondelok, 05. januára 2004

Na Tvojich sluhoch nech je zrejmé Tvoje dielo a na ich synoch Tvoja veleba.

Register to read more...

Utorok, 06. januára 2004

Lebo sa radujem z Tvojej pomoci.

Register to read more...

Streda, 07. januára 2004

Vy ďalekí, čujte, čo som urobil, a vy blízki, poznajte moju moc!

Register to read more...

Štvrtok, 08. januára 2004

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.

Register to read more...

Piatok, 09. januára 2004

Vskutku miluješ svoj ľud.

Register to read more...

Sobota, 10. januára 2004

Pijú víno z čiaš a najjemnejším olejom sa natierajú, ale necítia žiaľ nad troskami Jozefa.

Register to read more...

KALENDÁR