Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 2004

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí.

Čítať ďalej: Sobota, 01. mája 2004

Nedeľa, 02. mája 2004

Ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa ho boja.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. mája 2004

Pondelok, 03. mája 2004

Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. mája 2004

Utorok, 04. mája 2004

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a niet iného, som Boh, a mne rovného nieto.

Čítať ďalej: Utorok, 04. mája 2004

Streda, 05. mája 2004

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým.

Čítať ďalej: Streda, 05. mája 2004

Štvrtok, 06. mája 2004

Hospodin riekol Abrámovi: (...) V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. mája 2004

Piatok, 07. mája 2004

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Čítať ďalej: Piatok, 07. mája 2004

Sobota, 08. mája 2004

Lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.

Čítať ďalej: Sobota, 08. mája 2004

Nedeľa, 09. mája 2004

V jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. mája 2004

Pondelok, 10. mája 2004

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. mája 2004