Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 2004

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí.

Register to read more...

Nedeľa, 02. mája 2004

Ako nebo vysoko je nad zemou, tak mocná je Jeho milosť nad tými, čo sa ho boja.

Register to read more...

Pondelok, 03. mája 2004

Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

Register to read more...

Utorok, 04. mája 2004

Spomínajte na pradávne minulé veci, že ja som Boh, a niet iného, som Boh, a mne rovného nieto.

Register to read more...

Streda, 05. mája 2004

Cesty človeka sú pred zrakom Hospodinovým.

Register to read more...

Štvrtok, 06. mája 2004

Hospodin riekol Abrámovi: (...) V tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

Register to read more...

Piatok, 07. mája 2004

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom - hovorí Hospodin mocností.

Register to read more...

Sobota, 08. mája 2004

Lásku chcem, a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.

Register to read more...

Nedeľa, 09. mája 2004

V jedinom dni zotriem previnenia tejto krajiny.

Register to read more...

Pondelok, 10. mája 2004

Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami! A utvrď pri nás dielo našich rúk.

Register to read more...

KALENDÁR