Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 01. marca 2005

Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť.

Register to read more...

Streda, 02. marca 2005

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Register to read more...

Štvrtok, 03. marca 2005

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

Register to read more...

Piatok, 04. marca 2005

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Register to read more...

Sobota, 05. marca 2005

Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané.

Register to read more...

Nedeľa, 06. marca 2005

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Register to read more...

Pondelok, 07. marca 2005

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu.

Register to read more...

Utorok, 08. marca 2005

Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.

Register to read more...

Streda, 09. marca 2005

Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina.

Register to read more...

Štvrtok, 10. marca 2005

Nato Jób odvetil Hospodinovi a povedal: Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Register to read more...

KALENDÁR