Slovak Czech English German Polish

Marec

Utorok, 01. marca 2005

Odvráť moje oči, aby nehľadeli na márnosť.

Čítať ďalej: Utorok, 01. marca 2005

Streda, 02. marca 2005

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Čítať ďalej: Streda, 02. marca 2005

Štvrtok, 03. marca 2005

Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. marca 2005

Piatok, 04. marca 2005

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.

Čítať ďalej: Piatok, 04. marca 2005

Sobota, 05. marca 2005

Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané.

Čítať ďalej: Sobota, 05. marca 2005

Nedeľa, 06. marca 2005

Vstaň a daj sa do práce! Hospodin nech je s tebou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. marca 2005

Pondelok, 07. marca 2005

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. marca 2005

Utorok, 08. marca 2005

Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.

Čítať ďalej: Utorok, 08. marca 2005

Streda, 09. marca 2005

Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, zmierená je jeho vina.

Čítať ďalej: Streda, 09. marca 2005

Štvrtok, 10. marca 2005

Nato Jób odvetil Hospodinovi a povedal: Ajhľa, som primalý, čo Ti ja môžem odpovedať? Ruku si kladiem na ústa.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. marca 2005