Slovak Czech English German Polish

Júl

Utorok, 11. júla 2006

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.

Register to read more...

Streda, 12. júla 2006

Nepožiadaš ženu svojho blížneho!

Register to read more...

Štvrtok, 13. júla 2006

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Register to read more...

Piatok, 14. júla 2006

Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce sa roztekať. Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich.

Register to read more...

Sobota, 15. júla 2006

Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blízke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy.

Register to read more...

Nedeľa, 16. júla 2006

Poďte a čujte, všetci bohabojní, nech vám rozpoviem, čo mi (Boh) urobil!

Register to read more...

Pondelok, 17. júla 2006

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina Pána – a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?

Register to read more...

Utorok, 18. júla 2006

Nech mi je útechou Tvoja milosť, podľa Tvojej reči svojmu služobníkovi!

Register to read more...

Streda, 19. júla 2006

Ty si Boh Él Róí,... ktorý ma vidí.

Register to read more...

Štvrtok, 20. júla 2006

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin.

Register to read more...

KALENDÁR