Slovak Czech English German Polish

Júl

Utorok, 11. júla 2006

Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.

Čítať ďalej: Utorok, 11. júla 2006

Streda, 12. júla 2006

Nepožiadaš ženu svojho blížneho!

Čítať ďalej: Streda, 12. júla 2006

Štvrtok, 13. júla 2006

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi.

Čítať ďalej: Štvrtok, 13. júla 2006

Piatok, 14. júla 2006

Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď oráč dohoní ženca a lisovač hrozna rozsievača, vrchy budú vlhnúť muštom a všetky kopce sa roztekať. Zmením údel môjho ľudu, Izraela: oni vystavajú spustošené mestá a v nich budú bývať, vysadia vinice a z nich budú piť víno, spravia si záhrady a jesť budú ovocie z nich.

Čítať ďalej: Piatok, 14. júla 2006

Sobota, 15. júla 2006

Velebíme Ťa, Bože, velebíme, blízke je Tvoje meno, hlásajú to Tvoje divy.

Čítať ďalej: Sobota, 15. júla 2006

Nedeľa, 16. júla 2006

Poďte a čujte, všetci bohabojní, nech vám rozpoviem, čo mi (Boh) urobil!

Čítať ďalej: Nedeľa, 16. júla 2006

Pondelok, 17. júla 2006

Či azda mám záľubu v smrti bezbožného – znie výrok Hospodina Pána – a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive?

Čítať ďalej: Pondelok, 17. júla 2006

Utorok, 18. júla 2006

Nech mi je útechou Tvoja milosť, podľa Tvojej reči svojmu služobníkovi!

Čítať ďalej: Utorok, 18. júla 2006

Streda, 19. júla 2006

Ty si Boh Él Róí,... ktorý ma vidí.

Čítať ďalej: Streda, 19. júla 2006

Štvrtok, 20. júla 2006

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin.

Čítať ďalej: Štvrtok, 20. júla 2006