Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 01. augusta 2006

Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou.

Register to read more...

Streda, 02. augusta 2006

Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach.

Register to read more...

Štvrtok, 03. augusta 2006

Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma chránia.

Register to read more...

Piatok, 04. augusta 2006

Veľký je Hospodin až za hranice Izraela.

Register to read more...

Sobota, 05. augusta 2006

Obkľúčili ma povrazy smrti,... našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo; Ó Hospodine, zachráň moju dušu!

Register to read more...

Nedeľa, 06. augusta 2006

Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.

Register to read more...

Pondelok, 07. augusta 2006

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Register to read more...

Utorok, 08. augusta 2006

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Register to read more...

Streda, 09. augusta 2006

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Register to read more...

Štvrtok, 10. augusta 2006

On znášal trest za náš pokoj.

Register to read more...

KALENDÁR