Slovak Czech English German Polish

August

Utorok, 01. augusta 2006

Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou.

Čítať ďalej: Utorok, 01. augusta 2006

Streda, 02. augusta 2006

Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach.

Čítať ďalej: Streda, 02. augusta 2006

Štvrtok, 03. augusta 2006

Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma chránia.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. augusta 2006

Piatok, 04. augusta 2006

Veľký je Hospodin až za hranice Izraela.

Čítať ďalej: Piatok, 04. augusta 2006

Sobota, 05. augusta 2006

Obkľúčili ma povrazy smrti,... našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo; Ó Hospodine, zachráň moju dušu!

Čítať ďalej: Sobota, 05. augusta 2006

Nedeľa, 06. augusta 2006

Vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvoju mlaď.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. augusta 2006

Pondelok, 07. augusta 2006

Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. augusta 2006

Utorok, 08. augusta 2006

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak.

Čítať ďalej: Utorok, 08. augusta 2006

Streda, 09. augusta 2006

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!

Čítať ďalej: Streda, 09. augusta 2006

Štvrtok, 10. augusta 2006

On znášal trest za náš pokoj.

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. augusta 2006