Slovak Czech English German Polish

Február

Štvrtok, 01. februára 2007

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé!

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. februára 2007

Piatok, 02. februára 2007

Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.

Čítať ďalej: Piatok, 02. februára 2007

Sobota, 03. februára 2007

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Čítať ďalej: Sobota, 03. februára 2007

Nedeľa, 04. februára 2007

Pane, som stiesnený, zastaň sa ma!

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. februára 2007

Pondelok, 05. februára 2007

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. februára 2007

Utorok, 06. februára 2007

Ó, Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Čítať ďalej: Utorok, 06. februára 2007

Streda, 07. februára 2007

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Čítať ďalej: Streda, 07. februára 2007

Štvrtok, 08. februára 2007

Takto hovorí Pán: Lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. februára 2007

Piatok, 09. februára 2007

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí.

Čítať ďalej: Piatok, 09. februára 2007

Sobota, 10. februára 2007

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Čítať ďalej: Sobota, 10. februára 2007