Slovak Czech English German Polish

Február

Štvrtok, 01. februára 2007

Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé!

Register to read more...

Piatok, 02. februára 2007

Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.

Register to read more...

Sobota, 03. februára 2007

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie.

Register to read more...

Nedeľa, 04. februára 2007

Pane, som stiesnený, zastaň sa ma!

Register to read more...

Pondelok, 05. februára 2007

Naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi.

Register to read more...

Utorok, 06. februára 2007

Ó, Hospodine, Ty si môj Boh, budem Ťa vyvyšovať a oslavovať Tvoje meno, lebo si uskutočnil predivné plány.

Register to read more...

Streda, 07. februára 2007

Pokorným dáva Hospodin milosť.

Register to read more...

Štvrtok, 08. februára 2007

Takto hovorí Pán: Lásku chcem a nie obete, poznanie Boha viac ako zápaly.

Register to read more...

Piatok, 09. februára 2007

Nebojte sa! Stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí.

Register to read more...

Sobota, 10. februára 2007

Uzavriem s vami večnú zmluvu.

Register to read more...

KALENDÁR