Slovak Czech English German Polish

Máj

Utorok, 01. mája 2007

Zamenili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu.

Register to read more...

Streda, 02. mája 2007

Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu.

Register to read more...

Štvrtok, 03. mája 2007

Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.

Register to read more...

Piatok, 04. mája 2007

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví?

Register to read more...

Sobota, 05. mája 2007

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu.

Register to read more...

Nedeľa, 06. mája 2007

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech.

Register to read more...

Pondelok, 07. mája 2007

Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Register to read more...

Utorok, 08. mája 2007

Jozef bratov potešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Register to read more...

Streda, 09. mája 2007

Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich po žiali.

Register to read more...

Štvrtok, 10. mája 2007

Vrúcne Ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila!

Register to read more...

KALENDÁR