Slovak Czech English German Polish

Máj

Utorok, 01. mája 2007

Zamenili svoju slávu za podobu vola, čo žerie trávu.

Čítať ďalej: Utorok, 01. mája 2007

Streda, 02. mája 2007

Nežíznili na pustatinách, ktorými ich viedol, zo skaly dal vyvierať vodu.

Čítať ďalej: Streda, 02. mája 2007

Štvrtok, 03. mája 2007

Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem, hrať svojmu Bohu, kým tu budem.

Čítať ďalej: Štvrtok, 03. mája 2007

Piatok, 04. mája 2007

Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto obstojí, keď sa zjaví?

Čítať ďalej: Piatok, 04. mája 2007

Sobota, 05. mája 2007

Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu.

Čítať ďalej: Sobota, 05. mája 2007

Nedeľa, 06. mája 2007

Vyznávam svoju vinu, ustarostený som pre svoj hriech.

Čítať ďalej: Nedeľa, 06. mája 2007

Pondelok, 07. mája 2007

Nechystaj nič zlé proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba.

Čítať ďalej: Pondelok, 07. mája 2007

Utorok, 08. mája 2007

Jozef bratov potešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Čítať ďalej: Utorok, 08. mája 2007

Streda, 09. mája 2007

Na radosť obrátim ich smútok a poteším i rozveselím ich po žiali.

Čítať ďalej: Streda, 09. mája 2007

Štvrtok, 10. mája 2007

Vrúcne Ťa milujem, ó, Hospodine, moja sila!

Čítať ďalej: Štvrtok, 10. mája 2007