Slovak Czech English German Polish

August

Streda, 01. augusta 2007

Aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Register to read more...

Štvrtok, 02. augusta 2007

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.

Register to read more...

Piatok, 03. augusta 2007

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Register to read more...

Sobota, 04. augusta 2007

Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou.

Register to read more...

Nedeľa, 05. augusta 2007

Keď sa navrátiš k Hospodinu, k svojmu Bohu..., vtedy zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 06. augusta 2007

Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia.

Register to read more...

Utorok, 07. augusta 2007

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu.

Register to read more...

Streda, 08. augusta 2007

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa.

Register to read more...

Štvrtok, 09. augusta 2007

Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. Boh osamelých vracia domov.

Register to read more...

Piatok, 10. augusta 2007

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Register to read more...

KALENDÁR