Slovak Czech English German Polish

August

Streda, 01. augusta 2007

Aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Čítať ďalej: Streda, 01. augusta 2007

Štvrtok, 02. augusta 2007

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a biedny.

Čítať ďalej: Štvrtok, 02. augusta 2007

Piatok, 03. augusta 2007

Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš.

Čítať ďalej: Piatok, 03. augusta 2007

Sobota, 04. augusta 2007

Polámané sú luky silných, klesajúci sa opášu silou.

Čítať ďalej: Sobota, 04. augusta 2007

Nedeľa, 05. augusta 2007

Keď sa navrátiš k Hospodinu, k svojmu Bohu..., vtedy zmení Hospodin, tvoj Boh, tvoj údel, zmiluje sa nad tebou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 05. augusta 2007

Pondelok, 06. augusta 2007

Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia.

Čítať ďalej: Pondelok, 06. augusta 2007

Utorok, 07. augusta 2007

Pomáhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi nás, aby sme ďakovať mohli Tvojmu svätému menu.

Čítať ďalej: Utorok, 07. augusta 2007

Streda, 08. augusta 2007

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa.

Čítať ďalej: Streda, 08. augusta 2007

Štvrtok, 09. augusta 2007

Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. Boh osamelých vracia domov.

Čítať ďalej: Štvrtok, 09. augusta 2007

Piatok, 10. augusta 2007

Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!

Čítať ďalej: Piatok, 10. augusta 2007