Slovak Czech English German Polish

November

Štvrtok, 01. novembra 2007

Dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. novembra 2007

Piatok, 02. novembra 2007

Ó, Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru!

Čítať ďalej: Piatok, 02. novembra 2007

Sobota, 03. novembra 2007

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku!

Čítať ďalej: Sobota, 03. novembra 2007

Nedeľa, 04. novembra 2007

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. novembra 2007

Pondelok, 05. novembra 2007

Mudrci... opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Čítať ďalej: Pondelok, 05. novembra 2007

Utorok, 06. novembra 2007

Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Čítať ďalej: Utorok, 06. novembra 2007

Streda, 07. novembra 2007

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Čítať ďalej: Streda, 07. novembra 2007

Štvrtok, 08. novembra 2007

Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. novembra 2007

Piatok, 09. novembra 2007

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?

Čítať ďalej: Piatok, 09. novembra 2007

Sobota, 10. novembra 2007

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti.

Čítať ďalej: Sobota, 10. novembra 2007