Slovak Czech English German Polish

November

Štvrtok, 01. novembra 2007

Dušu smädnú ukojil a hladnú dušu dobrým nasýtil.

Register to read more...

Piatok, 02. novembra 2007

Ó, Hospodine, pomáhaj! Ó Hospodine, popraj zdaru!

Register to read more...

Sobota, 03. novembra 2007

Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku!

Register to read more...

Nedeľa, 04. novembra 2007

Poslušnosť je lepšia ako obeť.

Register to read more...

Pondelok, 05. novembra 2007

Mudrci... opovrhli slovom Hospodinovým, na čo im bude ich múdrosť?

Register to read more...

Utorok, 06. novembra 2007

Každé telo je tráva a všetka jeho nádhera sťa poľný kvet. Usychá tráva, vädne kvet, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.

Register to read more...

Streda, 07. novembra 2007

Chcem učiť priestupníkov Tvojim cestám, aby sa hriešnici k Tebe obracali.

Register to read more...

Štvrtok, 08. novembra 2007

Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!

Register to read more...

Piatok, 09. novembra 2007

Prečo hovoríš, Jákob, a vravíš, Izrael: Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu?

Register to read more...

Sobota, 10. novembra 2007

Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti.

Register to read more...

KALENDÁR