Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. januára 2008

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí,slávou a dôstojnos-_x000D_ ťou si ho ovenčil. Začiatok roka je dôvodom na nové predsavzatia a plány. Ako však možno vykročiť dopredu bez toho, aby sa človek neobzrel a nepoučil zo svojich starých chýb? Najlepším poučením je pokánie. Práve obraz Jána Krstiteľa volajúceho k pokániu je výzvou k novému začiatku, novému životu ukazujúcemu na Krista. Aj my sa potrebujeme pripraviť na deň, kedy sa s Ním stretneme. Výzva Jána Krstiteľa nám v tom môže pomôcť. Hľaďme pri tom na Jánovu pokoru! Predstavuje sa ako ten, ktorý je menej ako otrok. Možno tu treba začať a zamyslieť sa: Ako na seba hľadíme my? Ako sa vidíme pred Pánom Bohom? Čo si o sebe myslíme? Ak sme pred Pánom Bohom našli to správne miesto, ak sme spoznali Mesiáša v Ježišovi z Nazareta, smieme počuť aj Božie ubezpečenie o tom, že On je Boží milovaný Syn. Nasledujme Jeho kroky! On aj my máme toho ešte veľa pred sebou.