Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. augusta 2008

Šesť dní budeš pracovať a konať svoju prácu, ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš robiť nijakú prácu. Za Pánom prichádzajú farizeji a žiadajú od Neho znamenie z neba. Nedostane sa im ho. Majú oči a nevidia. Majú uši a nepočujú. Svet, v ktorom žijeme a dennodenne sa v ňom pohybujeme, je plný znamení. Vnímavý človek vie tomu, čo sa okolo neho deje, porozumieť. Znamenia sú tu aj preto, aby človek zmenil smer svojho života. Námorník na istej mohutnej zaoceánskej lodi zbadal pri nočnej obhliadke svetlo. Myslel si, že to prichádza loď. Okamžite vyslal signál: ´uvoľnite nám cestu!´ Keď však dlho neprichádzala žiadna odpoveď, rozkázal silno zahúkať a zatrúbiť: ´z cesty - tadiaľ pôjde naša loď!´ A opäť - žiadna odpoveď. Zaoceánska loď prešla ešte niekoľko míľ a až potom prišla odpoveď. Bola veľmi pozoruhodná! ´Blížite sa k majáku na pobreží. Smer musíte zmeniť vy!´ Znamením z neba je Boží Syn, Ježiš Kristus. Jeho kríž na Golgote je križovatkou. Znamením, kadiaľ ísť a kadiaľ nie (dvaja lotri). – Zmeniť smer. Gróf Zinzendorf raz navštívil galériu v Düsseldorfe. Zaujal ho obraz ukrižovaného Krista. Pod obrazom si prečítal tieto slová: „Toto som urobil ja pre teba. Čo pre mňa urobíš ty?“ To bolo pre neho znamením z neba a on ho pochopil. Spracoval ho vo svojom vnútri a vyhodnotil mocou Ducha Svätého. A zažil obrátenie. Radikálne zmenil smer svojho života. Aj ty musíš zmeniť smerovanie! (pozn.: Gróf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf neskôr prijal na svoje panstvo v Herrnhute českých exulantov a v roku 1731 pre nich vydal prvé Heslá, základ Tesnou bránou, ktoré neprerušene vychádzajú dodnes.)