Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. januára 2008

Od slnka východu až po západ buď pochválené meno Hospodinovo! Kristus prichádza nadväzujúc na Jánovu zvesť. Potvrdzuje ju slovami: „Naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie!“ Čas. Je pre nás prekliatím, alebo požehnaním? Keď príde správny čas, treba ho využiť na to, na čo pri ši el. Kristus hovorí, že sa čas naplnil. Čas na čo? Čas na pokánie a vieru v dobrú správu v Kristovi. Tí, ktorí to pochopili, Jeho povolanie prijali. Stali sa rybármi ľudí. Daný čas využili správne. Ako šancu žiť s Ním. Rybár, ryba, loď, sieť... Tieto pojmy majú s cirkvou veľa spoločného. No zatiaľ čo ryby nachádzajú v sieti svoj koniec, ľudia nachádzajú v Kristovej cirkvi nový život. To znamená, že niečo v našom živote musíme zanechať, niečo v nás i pre nás musí umrieť. Len tak povstáva život, ktorý trvá naveky. Chceš ho? Nasleduj Krista!