Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. januára 2008

Neboj sa,Abrám,ja som ti štítom,čaká ťa veľmi veľká odmena. Všade, kde kráča Kristus, sa niečo deje. Aj keď „len“ hovorí. Jeho Slovo má moc. Jeho Slovo koná. To spoznávajú všetci, aj zlí duchovia. A neraz nás zahanbujú. Lebo oni vedia, kto je Ježiš. Hovoria: „Ten svätý Boží.“ Ako je to s nami? Poznáme Ho? A ak Ho ešte nepoznáme, chceme vedieť, kým je? Chceme to zistiť a uveriť tomu? Alebo sa radšej necháme viesť zlými duchmi, ktorí síce vedia, kto je Ježiš, ale neveria v Neho?! Hovoria: „Čo ťa do nás?“ Pán Ježiš čaká na naše úprimné vyznanie viery, na to, že sa k Nemu priznáme. Nechce, aby tí, čo Ho odmietajú, na Neho vykrikovali. Túži po tom, aby sme Ho oslavovali s láskou a vďačnosťou. Na to sme prišli na tento svet. Z lásky a pre lásku.