Slovak Czech English German Polish

Piatok, 11. januára 2008

Z hlbokosti volám k Tebe,Hospodine,Pane,počuj môj hlas. Priznám sa, že s ´volom v studni´ mávam problém aj ja. Niežeby sa v tej našej studni skutočne topil. Pán Ježiš raz použil tento argument v spore o tom, či človeka možno uzdraviť aj v deň sviatočný. Keď sa v našom kraji v nedeľu ráno rozozvučia motorové píly, cirkulárky a miešačky, mám s tým veľký problém. Niekedy som presne ako tí farizeji, ktorí Pánovi Ježišovi vyčítajú, že je to porušovanie sviatočného dňa, a že ten jeden deň v týždni je na to, aby sa človek venoval viac Pánu Bohu a ak v Neho neverí, tak aspoň svojej rodine. Že je to deň na to, aby si oddýchol. A takéto práce sa za vola v studni naozaj pokladať nedajú. Raz som počul taký typicky slovenský argument, že „predpisy sú na to, aby sa porušovali“. Nemyslím si však, že by sa obhajoba Pána Ježiša učeníkov, ktorí si cestou cez pole v sobotný deň od hladu z klasov mrvili zrno, týkala tohto. Skôr u išlo o porozumenie a ohľaduplnosť, ktorú Pán Boh na človeka berie. My, ľudia, ju však pre seba navzájom nemáme. Pán Ježiš je Boh a na rozdiel od zbožných farizejov bol voči učeníkom tolerantný. Tento text je pre veriacich zdvihnutým prstom, aby vo svojej prísnosti a zbožnosti, o ktorú sa snažia, neboli zbožnejší, ako sám Pán Boh. Lebo v takom prípade prestávame byť kresťanskí a začíname byť smiešni.