Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. januára 2008

Všetok ľud s veľkým jasotom pokrikoval chváliac Hospodina, pretože bol položený základ domu Hospodinovho. Vlado B. bol drogovo závislý. Prežíval paranoidné stavy. Mal pocit, že všade ho sledujú kamery a polícia ho chce prichytiť pri prechovávaní drog a omamných látok. Odvykacie liečebné kúry mali nulový efekt. Až raz Vladovi istý priateľ povedal, že pre neho existuje len jediná cesta zo závislosti – a je ňou Pán Ježiš Kristus. Začali si spolu pravidelne – ráno a večer – čítať Bibliu, svedectvo apoštolov o Kristovom vykupiteľskom diele. Jej svetlo preniklo do Vladovho srdca a dnes vyznáva, že je už dvadsať rokov „čistý“! Na svojej životnej ceste potrebujeme svetlo Božieho Slova, preto by sme ho mali každodenne otvárať a dovoliť mu, aby nás menilo. Pri čítaní jeho textu, ktorý sa nám spočiatku zdal byť nezrozumiteľný a zložitý, zrazu zisťujeme: Veď je to o mne! Bibliu písali ľudia vedení Božím Duchom, a preto je dodnes „živá“.