Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 21. januára 2008

Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi! Takto by sme sa z času načas mali pýtať všetci, pretože je ľahšie kráčať vo svojej pravde a svojich istotách, než namáhavo stúpať po celkom inej, ale správnej Ceste. Diabol nespí ani pri aktívnych kresťanoch a napriek tomu, že majú ochranu Ducha Svätého, hľadá, kde by ublížil a ako by človeka stiahol dolu. Hovorím o nebezpečenstve osobnej pýchy, zahľadenosti do seba a do svojho smerovania namiesto pohľadu na Pána Ježiša. Efezskí kresťania videli vo svojom spôsobe života znamenie zaslúžilej zbožnosti. Veď niektorí z nich žili asketicky – neženili sa, vyhýbali sa niektorým pokrmom (napríklad mäsu vôbec alebo len vybraným druhom mäsa). Apoštol Pavel však vidí ich život celkom inak. Ich konanie vníma ako ovládané diablom, ako antikristovské. Pretože všetka ich horlivosť napokon viedla iba k dodržiavaniu spoločenského statusu quo, teda, kto si toho na plecia viac naložil, ten bol lepší kresťan. A láska, podľa ktorej ich mal svet spoznať, vymizla. Tam človek budoval na svojich výkonoch, nie na tom, čo pre neho vykonal Pán Ježiš Kristus. Ide náš kresťanský život správnym smerom? Budujeme ho na evanjeliu, na láske voči Pánu Bohu a svojim blížnym alebo nám v prvom rade ide o určitý poriadok a Božie záležitosti, ktoré síce nasledujú „hneď po tom“, ale až „po tom“? Apoštol takéto konanie nazval démonickým a ono takým aj je. Dávajme si pozor na svoje smerovanie - dnes i celý týždeň!