Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. januára 2008

Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim. Vo februári 1996 došlo v americkom štáte New Jersey k zrážke dvoch vlakov, dôsledkom ktorej bola smrť troch ľudí – strojvodcu a dvoch cestujúcich, ďalších 158 ľudí bolo zranených. Po viac než ročnom vyšetrovaní sa konečne začalo črtať vysvetlenie. Zistilo sa, že strojvodca bol – farboslepý. Iste, jestvuje veľa situácií, keď tento fakt nie je dôležitý, ale pri riadení dopravy a ak svieti červená na semafore, môže dôjsť, ako v tomto prípade, k tragédii. Prečo tento strojvodca svoj problém neohlásil pri vstupných (a určite povinných!) lekárskych prehliadkach, nie je jasné a pre nás ani dôležité. Pravdepodobne však práve jeho zrakové postihnutie zapríčinilo smrť troch ľudí, vrátane jeho. Podobne, ako on, aj my riadime lokomotívu svojho života, za ktorou v istom zmysle ťaháme vagóny životov mnohých ľudí okolo nás. Často si ani neuvedomujeme, aký dôležitý je náš duchovný život, pretože tí ostatní môžu byť do väčšej či menšej miery ovplyvnení našimi postojmi, rozhodnutiami a skutkami. Ak nám chýba istota, že naša viera sa pohybuje po koľajniciach Božieho Slova, havária je len otázkou času. Božie Slovo nás nabáda k tomu, aby sme skúmali Písmo a Božiu vôľu. To znamená, aby sme vo svojom živote neboli farboslepí vo viere, a nestali sa tak dôvodom nešťastia a zlého smerovania seba samých alebo niekoho iného, kto ide „v závese“ za nami, ale aby sme boli radšej nástrojom záchrany.