Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. januára 2008

Ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom. Tak nejako to hovorí ľudová múdrosť. V skutočnosti sa však nám, ľuďom, vidí, akoby ten, kto uteká, bol zbabelec. Dnešný text nás nabáda, aby sme spolu s Timoteom utekali. Pred hriechom. Aj Jozef v Egypte utiekol od Pótifarovej ženy. Bola to z jeho strany zbabelosť? Nie! Bola to Božia bázeň a vernosť voči svojmu Bohu. Ľutoval niekedy Jozef, že sa takto zachoval? Určite nie, naopak, myslím si, že často Pánu Bohu ďakoval, že mu k takémuto rozhodnutiu dal svoju milosť a silu. Apoštol Pavel varuje Timotea a prosí ho, aby utekal pred žiadosťami tela. A naopak, aby sa snažil o spravodlivosť, pobožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a krotkosť. Ako veľmi chýbajú tieto vlastnosti aj nám! Poškuľujeme po veciach tohto sveta a neuvedomujeme si, že sa chytáme do pavučiny vlastného hriechu. Satan sa nás pokúša zlákať a oklamať žiadosťami tohto sveta, aby nás okradol o radosť v Pánovi Ježišovi Kristovi. Vezmime si dnes slová apoštola Pavla k srdcu! Snažme sa o čistotu myšlienok i slov, o pokoj v duši aj medzi ľuďmi, o bázeň pred Hospodinom a o zodpovednosť voči ľuďom okolo nás!