Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 31. januára 2008

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu. Keď bol hriech istého služobníka v cirkvi odhalený, bránil sa slovami Dr. Martina Luthera, ktoré použil určite v inej súvislosti. Obhajoval sa tým, že „aj cez nečisté potrubie môže tiecť čistá voda Božieho Slova.“ Vtedy skúsený starší kňaz vytiahol meč Božieho Slova, časť 19. verša: „Odstúp od neprávosti každý, kto vyznávaš meno Pánovo!“ Aká to výzva pre neordinovaných i ordinovaných služobníkov našej cirkvi! Prečítajme si tento text ešte raz a podčiarknime si, od koľkých vecí nás chce Pán úprimným pokáním očistiť, aby sme sa mohli stať posvätenými nádobami pripravenými „na každé dobré dielo“.