Slovak Czech English German Polish

Sobota, 02. februára 2008

Skôr ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč. Apoštol Pavel nemal čo skrývať. Podobne, ako Jeho Majster mohol povedať, že nič nehovoril a nerobil tajne, a preto mohol Timoteovi povedať: „Ty si však mňa nasledoval v učení a obcovaní v úmysloch a vernosti, v zhovievavosti, láske...“ (v.10). Tu nejde o pýchu ani trúfalosť, ale o apoštolovo spojenie – integritu s Pánom Ježišom. Dnešnej generácii asi najviac chýbajú práve takíto vodcovia. Takéto vodcovstvo však ide ruka v ruke s prenasledovaním (v.12). Apoštol Pavel Timotea na konci odseku odkazuje na bohatý prameň viery - Sväté Písmo. Má zotrvať v detinskej dôvere v Božie Slovo. Refrén jednej známej piesne povzbudzuje aj nás: „Ó, prameň nádherný, čistý, Slovo je Božie, to viem, a keď sa do neho vnorím, blesk večnej radosti zriem.“ Poznajú aj naše deti Sväté Písmo už od detstva tak, ako Timotej? Staré orientálne príslovie hovorí: „Keď dáš človeku rybu, nakŕmiš ho na deň, keď ho naučíš loviť ryby, nakŕmiš ho na celý život.“ Každú príležitosť teda využime na to, aby sme naše deti a mládež naučili „loviť“ v bohatých vodách Božieho Slova!