Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 03. februára 2008

Každý hovorte pravdu so svojím blížnym. Tak, ako sa to stalo farizejom a zákonníkom v časoch chodenia Ježiša po tejto zemi, stáva sa to príliš často aj nám. V čom a prečo nám môže uniknúť zmysel nášho náboženstva? Prorok volá na plné hrdlo Božiu pravdu: až tak veľmi mi nezáleží na forme, ako na tom, čomu táto forma urovnáva a pripravuje cestu. Nie výraz tváre, nie špeciálne oblečenie, ani to, že o tom všetci vedia, ale to, že si načas dal preč všetko, čo by mohlo odvracať tvoju pozornosť od hlbokého sústredenia na Pána Ježiša. Tak napríklad nedeľný deň. Je jeho zmyslom to, aby sme oddelili Bohu jednu hodinu tohto dňa, a zbytok strávili po svojom? Pri dobrom jedle, pri televíznom seriáli, na výlete v ZOO, alebo na návšteve u rodinných priateľov pri dobrom víne? V takomto oddelenom dni má mať Boh záľubu? Takto má vyzerať náš jediný „pôstny deň“, kedy dáme pokoj naším malým ľudským radostiam, aby sme ho celý oddelili pre Veľkého Boha? A to som ešte nespomenul mnohých tých, ktorí veľkú časť nedele prespia, relaxujú vo fitness centrách, alebo nakupujú v moderných hypershopoch. Nemal by ten deň byť predsa len o inom obsahu? Ale my si povieme:...to predsa od nás náš Boh nemôže chcieť! A tak sa uspokojíme s nedeľným pôstom „v našom vydaní“. „Pred Hospodina“ predložíme jednu hodinu, aby na nás pracoval. Ale prikázanie znie: Pamätaj, že máš sviatočný deň svätiť! Nie iba jeho časť. Skúste si predstaviť, že by ste od dnešnej nedele začali praktizovať celkom iný rituál: začnite skoro ráno osobným modlitebným stíšením, potom sa spolu s rodinou vyberte do spoločenstva Božieho ľudu v kostole. Pred obedom si spolu so svojími najbližšími pripravte krátke spoločné poďakovanie za dary minulého týždňa. A popoludní venujte, okrem iného ešte dve hodiny štúdiu Biblie každý osamote. Pred spaním sa môžete ešte zamerať vo svojich modlitbách na to, aby vás Pán pripravil na všetky dôležité udalosti nadchádzajúceho týždňa. Je isté, že tento čas bude dostatočným priestorom pre Pána, aby zariadil, že v budúcom týždni „tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou“.