Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 07. februára 2008

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás. Byť pre mladších akýmsi prototypom kresťanského života. Živým a viditeľným, pripraveným odovzdať všetko cenné poznanie a ukázať zrelý a vyvážený duchovný charakter. Dve generácie, ktoré žijú vedľa seba a vzájomne si slúžia. Neoceniteľná služba starších mužov a žien mladším formuje budúcu generáciu oveľa viac, než mnoho slov v kázňach a prednáškach. Ak v cirkvi chýba takáto symbióza, cirkev stráca charakter rodiny a účinok živého a reálneho príkladu na ďalšiu generáciu. Zodpovednosť starších vo viere za nasledujúcu generáciu je nezastupiteľná. Dnes žijeme vo svete, kde sa top manažérmi, riaditeľmi a politikmi stávajú tridsiatnici a štyridsiatnici. Vo viere to však nefunguje. Duchovná zrelosť nie je o dravosti, suverenite, dobrom manažmente, či guráži. Je o ovocí, ktoré dozrieva vekom, v čase skúšok i prehier, ktoré prepaľujú charakter. Duchovná zrelosť je o umieraní a o ceste do neba. Každý ďalší „kilometer“, ktorý prejdeme vo viere je naplnený cenným poznaním. Mnohokrát som bol v živote svedkom toho, že deti vášnivých umelcov, službe oddaných lekárov alebo nadšených horolezcov nasledovali svojich otcov v ich záľube i povolaní. To, čím môžeme uchvátiť prichádzajúce generácie, ktoré to raz prevezmú po nás, je príklad presvedčeného a zapáleného života. Len takýto život môže byť príkladný a nasledovaniahodný. Apoštol Pavel nás vyzýva, aby sme my, starší, žili s mladou generáciou v blízkych vzťahoch a odovzdávali im cenné rady. Poučenie a múdrosť sú cenné rady pre mladú generáciu, ktorá sa hľadá a začína svoj samostatný život. Nie povýšenecké mentorovanie, ale láskavý vzťah starších súrodencov, to sme dlžní mladým bratom a sestrám v našich zboroch. Nakoniec dobrým testom pre nás, starších, je sebaspytovanie: žijem pred očami mladšej generácie príkladným životom? vytváram vzťahy, vďaka ktorým môžem byť pre mladších zdrojom Božieho poučovania a povzbudzovania?