Slovak Czech English German Polish

Streda, 13. februára 2008

Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou. Do reštaurácie prišla skupinka hostí, ktorí si vypýtali jedálny lístok. Po hodine si obsluha všimla, že oni sa ten jedálny lístok učia naspamäť a nič si neobjednávajú. Keď sa navzájom vyskúšali, tak si ďalší týždeň vypýtali kuchársku knihu, naučili sa recepty, a tak to pokračovalo aj s prestieraním. Po čase prišli už len traja - dvaja zdraví, ktorí priviezli jedného na vozíku k stolu s jeho menovkou. Ten si z posledných síl opakoval nejaký recept a zomrel. Hlavný čašník len tak krútil hlavou a hovorí: „To boli skutočne odborníci na pokrmy a predsa zomreli od hladu. Taká škoda!“ „Nikdy nič nezjedli, nerozumní to ľudia!“ Odborníci na Boží Zákon o Pánovi Ježišovi povedali: „Nevieme.“ Koľko toho o Pánovi Ježišovi vieš ty, milý brat a sestra? Vieš, že zomrel za tvoje hriechy, bol pochovaný a tretí deň vstal z mŕtvych na tvoje aj moje ospravedlnenie? Uver tomu z celého srdca a túto udalosť Veľkej noci prijmi pre seba osobne! A až tak sa nasýtiš chlebom z neba a budeš žiť naveky (J 6,54-58). Nebuď ako ten odborník, ktorý vedel o Pánu Bohu všetko a Pán Ježiš mu predsa povedal: „Nie si ďaleko od kráľovstva Božieho.“ Nepomôže ti menovka v kostole na lavici, ale tvoje meno napísané v Knihe života v nebesiach.