Slovak Czech English German Polish

Utorok, 19. februára 2008

Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnka, a svetlo slnka bude sedemnásobné ako svetlo siedmich dní v deň, keď Hospodin obviaže zlomeninu svojho ľudu a uzdraví jemu spôsobené rany. Osloviť niekoho a povedať mu - „pane!“, je zdvorilosť. Zdvorilosť nás učí povedať „pán“, „pane!“ neznámym aj známym, s ktorými si netykáme. „Povedal Pán (BOH) môjmu Pánovi (Ježišovi Kristovi)“ – to nemalo nič spoločné s ľudskou zdvorilosťou kráľa Dávida. On pristupuje k Pánovi, svojmu Pánovi s úctou, hlbokou pokorou a bázňou. Zamyslel si sa, brat a sestra, ako pristupuješ k ľuďom, ktorých oslovuješ „pán! a ako pristupuješ k Pánovi pánov? Nachádzaš vo svojich prístupoch rozdiel? V úprimnosti pred sebou samým by sme museli vyznať: „Áno, uvedomujem si svoju závislosť od pánov, lebo keď niečo potrebujem vybaviť, musím byť zdvorilý a maximálne pokorný a pokojný. Všetko ostatné ide nabok. Aj tak mám však strach, či dobre pochodím, či nájdem pochopenie a ústretovosť v mojej veci. To sa opakuje v každej oblasti môjho života! Niekedy ma tieto záležitosti vyčerpávajú.“ A čo platí pre náš vzťah k Pánu Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi? Dbaj, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, a tak nezanedbával Jeho príkazy... Ale ak naozaj zabudneš na Hospodina, svojho Boha, a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im - dnes sa osvedčujem proti vám, že určite zahyniete (5M 8,11-19).