Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. marca 2008

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou. ... lebo som otcom Izraela. Ak po niečom každý túži, tak je to určite život naplnený láskou, po pokoji v srdci aj vo vzťahoch, po usporiadanej rodine... Dnešná seriálová i filmová tvorba nám však hovorí niečo iné. Neustále konflikty, problémy, hádky, scény, žiarlivosť, nevera... Filmoví hrdinovia vlastne tiež po týchto veciach túžia, ale okrem rozprávok sa to nikde nedarí. Takýto smutný výpočet nezdarov môže byť veľmi dlhý, ale oveľa smutnejšie je, že televízna tvorba príliš často vychádza z reálneho života. „Pokoj“ sa v tomto svete definuje ako neprítomnosť konfliktov. Lenže život nás presviedča, že neprítomnosť konfliktov je iba zbožné želanie, ktoré v praxi nefunguje, akokoľvek po ňom túžime. Pán Ježiš však myslel na každý detail. O to viac na takú zásadnú vec, ako je pokoj: „Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!“ Veď „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam.“ Aký je Boží pokoj? Dôvera a istota za každých okolností! Pán Boh hovorí, že všetky záväzky a povinnosti berie na seba. Nechce, aby sme sa strachovali o budúcnosť, aby bolo naše srdce ustráchané a ustarostené. Dáva nám svoj „pokoj, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum“. A bude chrániť naše srdcia a naše mysle v Kristovi Ježišovi. Nie je to úžasné?! Pán Boh nám dal svoje Slovo v Ježišovi Kristovi! On ho dodrží, o tom nemusíme pochybovať, nemusíme byť ustarostení, nemusíme sa báť. Ak máme Ježišov pokoj – máme všetko!