Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. marca 2008

Neboj sa a nestrachuj! Slová, ktoré čítame, je Ježišova rozlúčková reč. Človek, ktorý odchádza na večnosť nehovorí zbytočnosti, ale snaží sa odkázať to, čo považuje za najpodstatnejšie, na čo by jeho poslucháči nemali nikdy zabudnúť. Je to jeho duchovný testament. Ježišov duchovný testament znie: „Zostaňte v mojej láske“ (v.9). Čo pre nás znamená, zostať v Ježišovej láske? Zostať v Jeho láske znamená: a.) zachovávať Jeho prikázania (v.10). Ak má chlapec rád dievča, zniesol by jej aj „modré z neba“, len aby splnil jej vôľu. Vzťah lásky k Pánovi Ježišovi sa tiež neodohráva len vo verbálnej rovine, ale v konkrétnom skutku, ktorý spredmetňuje to, čo je Majstrovou vôľou. b.) milovať ako On. O láske majú ľudia rôzne predstavy. Väčšina ľudí v dnešnom svete ju spája s rozkošou. Je podmienená egoizmom najhrubšieho zrna. Je to láska, ktorá chce iba brať, lebo človek dáva do centra seba samého a okolo neho sa majú všetci točiť. Pán Ježiš učí svojich skutočnej láske. Milovať tak, ako On. On svoju lásku nepodmieňuje láskou iných. Nemiloval učeníkov preto, že Ho milovali oni, ale On ich predchádza svojou láskou, túžiac po tom, aby Jeho lásku opätovali (v.9). Jeho láska sa neupriamuje na seba, ale na človeka. Jej veľkosť je priamoúmerná nezištnej obeti pre iného (v.13). Ukazuje, že skutočný vzťah lásky je tam, kde sami prežívame radosť z toho, že sme spôsobili radosť inému (v.11). Zostať v Ježišovej láske teda znamená aj c.) vidieť v inom človeku jeho hodnotu. Pán vo svojich učeníkoch nevidí sluhov, ale priateľov (v.14-15). A napriek ich slabostiam ich berie vážne, sú objektom Jeho priazne - vyvolení k tomu, aby prinášali ovocie (v.16). Keď nám, ľuďom, Pán tak dôveruje, mali by sme sa učiť aj my v službe prinášania ovocia viery viac dôverovať iným spoluveriacim v cirkvi. Veď On aj nás nazval svojimi priateľmi, preto niečo podobné očakáva aj od nás. Hovorí: „Prikazujem vám, aby ste sa milovali“ (v.17).