Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. marca 2008

Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc. O čo v živote ide? Aj takto by sa dala sformulovať základná otázka ľudskej existencie. Keď si túto otázku kladieme ako kresťania, myslíme nielen na to, čo prežívame na tejto zemi, v tejto časnosti. V treťom článku Viery všeobecnej kresťanskej vyznávame, že „Veríme v Ducha Svätého... a v život večný“. Život sa skladá z dvoch častí: z toho, čo je pred smrťou a z toho, čo je po smrti. To prvé funguje – sme tu, žijeme, dýchame... Otázkou pre nás skôr zostáva to, ako dosiahnuť to druhé – večný život. Odpoveď na to nám dáva Pán Ježiš vo svojej modlitbe: „A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“