Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. marca 2008

Tvoja je, Hospodine, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i velebnosť, veď Tvoje je všetko na nebi i na zemi. Apoštol Peter hovorí, že človek po dotyku s Ježišom Kristom a Jeho živým slovom dostáva novú silu. Znovuzrodenie z Krista so sebou prináša dar nového optimizmu, dôvery, energie a lásky, ktorá je aktívna. V prvom rade však prináša oslobodenie od zla, strachu, hriechu a nešťastia, ktoré človeka predtým trýznilo. Pán Boh sa o znovuzrodeného človeka zaujíma a sýti ho dobrotami, ktoré mu v duchovnom raste slúžia k zrelosti a spaseniu. Človek napojený na príjem Božej potravy tak pre svoju dušu získava potrebnú výživu. Človek však nerastie do telesného rozkvetu, do výšky ani do šírky, ale do hĺbky - do charakteru. Do Krista. K zrelosti. A zrelosť sa prejavuje prinášaním ovocia. Tam už niet zlosti, falše, pokrytectva, závisti, ohovárania... ale láska, ktorá činí nad svoju dobrú vôľu - nad štandard. Áno, je to o láske, ktorá nie je neslušná, sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle. Ak si znovuzrodený kresťan, naďalej pros Pána o čistú duchovnú potravu, ktorá by upevnila tvoj charakter a poslúžila ti ku spáse! Pros však aj za svojich blízkych, aby aj oni mohli zakúsiť to, čo ty, a tak mohli byť spasení!