Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. apríla 2008

Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici; nesklátim sa. Podľa biblickej konkordancie sa tento výraz v Písme použil v rôznych súvislostiach, a to vyše 60-krát. V dnešnom odseku je toto slovo adresované kresťanom žijúcim v maloázijskej diaspóre. Ohrozuje ich pohanské náboženstvo aj fyzické utrpenie pre meno Pána Ježiša. Strach človeka oberá o silu v duchovnom boji. Diabol pripravuje a využíva každú situáciu na to, aby v človeku vyvolal strach a neistotu vo viere vo všemohúcnosť Pána cirkvi. Nikto z nás sa na tomto svete nevyhne pokušeniu Zlého. Aj dnes potrebujeme počuť povzbudenie: „Nebojte sa ich, ani sa nestrachujte!“ Pán si svoje vlastníctvo ochráni a zahanbí nepriateľa! Od nás sa očakáva detinská dôvera voči Nemu a úplná oddanosť. Táto požiadavka je vyjadrená vo vete: „Pána Krista posväcujte v srdciach!“ Iný preklad znie: „Ako svätého uctite si Pána Krista!“ Úctu k Nemu vyjadrujeme tým, že Mu dáme k dispozícii svoje životy. Staršia generácia pozná malú brožúrku „Srdce človeka“, v ktorej sú obrázky nečistého srdca, v ktorom vládne Satan a tvár človeka je nešťastná. Sú tam aj obrázky srdca, ktoré očistila krv Pána Ježiša, posväcuje ho Svätý Duch a tvár človeka je šťastná. Toto šťastie nemôže narušiť žiadne utrpenie. Posvätenie nie je jednorazový akt, ale celoživotný proces. Naše okolie má poznať, že patríme Svätému Bohu, že máme voči Nemu bázeň v srdci, a preto sa chráňme každého hriechu! Ak však zhrešíme, ľutujeme to a prosíme, aby nás znova od každého hriechu očistila krv Pána Ježiša.