Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. apríla 2008

Ach, Pane, veľký a hrozný Bože, ktorý zachovávaš zmluvu a priazeň pre tých, ktorí Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázania: Zhrešili sme a konali prevrátene a bezbožne. Ak chceme otestovať svoje kresťanstvo, začnime od modlitby: Čo najviac žiadame od nášho Pána? Bezproblémový život? Peniaze? Zdravie? Víťazstvo nad protivníkmi? Mať to, čo je nám milé? Alebo túžime spolu s pisateľom tejto epištoly podriadiť svoj život Božej vôli a konať dobro? Isteže, Pán Ježiš povedal, že máme prosiť za chlieb každodenný, ale slová „buď vôľa Tvoja“ vyslovil ešte predtým. Pán Boh chce, aby sme boli nasýtení, ale niekedy máme dať svoj pokrm človeku, ktorý ho potrebuje viac ako my. Inokedy na nás satan žaluje tak ako kedysi na Jóba: „Tento miluje Boha, lebo má dostatok. Čo však potom, keď ho stratí?“ Mnohí zažili režim, ktorý staval veriacich pred otázku: „Milujete Boha natoľko, že kvôli Nemu znesiete aj väzenie, smrť, či stratu kariéry?“ Dnešok je pokojnejší. Iste aj vďaka obetiam tých, čo sa nesklonili pred zlom, ale preliali svoju krv - vedení svojim Pastierom - s vierou, že Boh svojich vzkriesi k dokonalému životu. To však neznamená, že boj ustal. Stále musíme obetovať niečo zo svojho pohodlia, majetku a síl, aby sme dokázali, že kresťanská láska je väčšia hodnota ako tolerancia ku všetkému, čo ponúka svet. Keď odmietneme zápasiť, prehráme. A Boh povolá iných. Budúcnosť však pravdepodobne prinesie ďalšiu vlnu prenasledovania, tak sa na ňu pripravujme! Plňme Božiu vôľu, aj keď zažijeme posmech, či podrazy! Vnútorný pokoj s Bohom za to stojí.