Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. apríla 2008

Hospodin je dobrý, naveky trvá Jeho milosť a Jeho vernosť z rodu na rod. Uvedený biblický text v dnešnú nedeľu „Rogate“ (čo znamená „modlite sa!“), nám ukazuje Mojžišov zápas za jeho ľud, ktorý sa zhotovením zlatého teľaťa „zvrhol“ v Božích očiach. Vidíme tu tri dôležité piliere príhovornej modlitby. 1. Viera v Boží záujem o záchranu. Na prvý pohľad to vyzerá tak, akoby bol Mojžiš milosrdnejší ako Hospodin, keď sa snažil „obmäkčiť Hospodina“. Mojžiš však rozumie Božej taktike. Vie, že to je skúška jeho vernosti. Vie, že predovšetkým Pánu Bohu záleží na tomto ľude. Preto chce, aby sa Mojžiš ľudu zastal, postavil sa do „medzery“ a stal sa nástrojom záchrany v Božej ruke. Preto Mojžiš Pánu Bohu pripomína všetko, čo už pre tento ľud urobil. Nemôže uveriť, žeby Pán Boh tento ľud naozaj zahubil. Nám tu znie novozmluvné slovo: „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení...“ (1Tim 2,24). 2. Osobná angažovanosť. Mojžišovi na Izraelitoch vôbec nemuselo záležať. Veď mu nedôverovali, reptali proti nemu, chceli ho ukameňovať. Pán Boh však Mojžišovi ponúka, že z neho urobí veľký národ a zahubí ten, ktorý sa zvrhol. Mojžiš však na to nepristúpi. On sa stotožňuje s týmto ľudom, má ho veľmi rád, napriek všetkému, čo sa stalo. Radšej on sám chce byť vymazaný z Božej knihy (32,32). Bez osobného záujmu o konkrétneho človeka, bez lásky k nemu a strachu o neho sú naše modlitby neúčinné. 3. Pripomínať Božie zasľúbenia. Mojžiš verí, že Pán Boh svoje sľuby určite splní. Pozná Božie zasľúbenia, ktoré dal Abrahámovi, o veľkom národe, ktorý ani spočítať nemožno a o zasľúbenej zemi danej do dedičstva. Ako sa to môže naplniť, ak Boh svoj ľud zničí? Preto Pánu Bohu pripomína: „Pamätaj na Abraháma...“ Neskôr však „Hospodin zmenil zlo, ktoré zamýšľal...“ Aj náš reformátor, Luther, pri ťažkej chorobe Melanchtona vysypal pred Bohom v modlitbe „plné vrece Jeho zasľúbení“.