Slovak Czech English German Polish

Utorok, 29. apríla 2008

Slzy sú mojím chlebom vo dne v noci, keď mi neprestajne hovoria: Kde je tvoj Boh? Staré príslovie hovorí, že mýliť sa je ľudské. Iste, v bežných veciach sa často mýlime, ale to nemusí mať zlé následky. Mýliť sa však v tom, či to Pán Boh s hriechom a následným zahynutím myslí vážne, môže mať nedozierne následky. Apoštol Pavel najprv varuje pred súdením na svetských súdoch, teda pred neveriacimi ľuďmi. Táto korintská burina, žiaľ, bujnie aj medzi nami. Kristus Pán nás učí nastavovať radšej aj druhé líce, radšej strpieť krivdu a škodu, než sa súdiť. My máme na tomto svete iné úlohy a poslanie. Totiž - nasledovať Pána Ježiša v Jeho láske a službe, a nie napodobňovať nespravodlivých, ktorí „nebudú dedičmi kráľovstva Božieho“. Smutný výpočet v ďalších slovách apoštola Pavla nám, žiaľ, pripomína aj ľudí z našich radov. Dokonca aj oslavované „celebrity“. Kiež by aj o nich platili slová nášho textu: „...ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista...“!