Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. mája 2008

Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo niet nikoho okrem Teba. Poznanie toho, čo je modla a kto je živý Boh, robí človeka slobodným. Už sa nemusí úzkostlivo pridŕžať určitých foriem a spôsobov života. Apoštol Pavel hovorí, že ak má človek v týchto veciach jasno, môže jesť aj mäso, ktoré bolo zvykom obetovať modle. Pretože, keďže on modlu neuznáva, respektíve modla nemá v jeho živote žiadny význam, ani konzumovanie takéhoto mäsa, či iného pokrmu, pre neho nie je aktom uctievania modly. Zároveň však musíme vedieť, že napriek vnútornej slobode máme zodpovednosť aj za ľudí, ktorí ešte stále nenadobudli takéto pevné a jasné presvedčenie a poznanie viery, aby sme ich svojimi prejavmi a správaním neuviedli do pomykova, či pokušenia. Pre niekoho nemusí byť zvádzajúce a hriešne občasné posedenie s rodinou alebo priateľmi v nejakom zábavnom podniku. Pre iného sa však môžu stať zámienkou a ospravedlnením pre jeho vlastnú slabosť - v alkohole, gemblerstve a podobne. Musíme si dávať pozor, aby sme svojim správaním nestrhli do záhuby tých, pre ktorých záchranu položil život sám Kristus, aby sme nekazili Jeho vzácne dielo spasenia!