Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. mája 2008

Haleluja! Ďakujem Hospodinovi z celého srdca v kruhu úprimných, v zbore. Odmena za vykonanú prácu patrí medzi prirodzené práva každého človeka. Toto právo na viacerých miestach potvrdzuje aj Biblia. Naše, ľudské, zákony však vždy nedokážu zaručiť pracovníkom ich právo na odmenu. V minulosti - aj dnes - sa ľudia o toto svoje právo museli tvrdo biť. V našom texte aj apoštol Pavel pred cirkevným zborom obhajuje svoje právo na odmenu za svoju službu evanjeliu, z ktorej by mohol žiť on, respektíve jeho rodina. Apoštol Pavel uvádza príklady vojaka – žoldniera, vinohradníka a pastiera, aby ukázal, že každý z nich má nárok na odmenu. Duchovná služba v cirkvi je zaiste veľmi špecifická, pretože sa vymyká z bežného ľudského chápania, keďže služba evanjeliu neprináša materiálne, ale duchovné výsledky a zisky. A tak význam a dôležitosť služby farárov, misionárov a ostatných spolupracovníkov v cirkvi by mali vedieť posúdiť predovšetkým tí, ktorí sú touto službou zasiahnutí. Zdá sa však, že cirkevné zbory majú problém nezištne sa postarať o svojho duchovného, ktorý je zvestovateľom Kristovho evanjelia, nielen dnes... Tento problém sa objavoval vždy, keď cirkev zabudla na darovanú Božiu milosť a biblickú zásadu: „zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte!“