Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. mája 2008

Spravodlivosť nezachráni spravodlivého v deň, keď spácha priestupok; ani bezbožný nepadne pre bezbožnosť v ten deň, keď sa dopustí hriechu. Dnes si s celým kresťanským svetom pripomíname pamiatku zoslania Ducha Svätého. Naplnil sa sľub Pána Ježiša, že učeníkom a všetkým, ktorí v Neho uveria, pošle Radcu, Tešiteľa, Ducha pravdy. Kto verí v Ježiša ako Krista – Spasiteľa, v tom prebýva Duch Svätý. Duch Svätý nám však nebol daný na okrasu alebo na to, aby sme sa predbiehali, kto má viac Jeho darov. Bol nám daný preto, aby sme sa Ním dali viesť. Preto apoštol Pavel zdôrazňuje ´chodenie podľa Ducha, život podľa Ducha, zmýšľanie podľa Ducha´. Kým budeme na tejto Zemi, stále sme v tele, ktoré sa nám snaží diktovať, napríklad dobre si uži, zabávaj sa, vráť to druhému, keď ti ublížil, chráň si to svoje, s nikým sa nedeľ – zabezpeč sa na horšie časy, musíš mať všetko hneď – načo by si čakal atď. Takéto zmýšľanie neprichádza iba z nás, z tela, ale veľmi silne na nás útočí aj z vonkajšieho sveta. Deň čo deň sme konfrontovaní s takýmto myslením. Môžeme sa rozhodnúť, koho budeme počúvať a poslúchať. Duch Svätý nie je násilník. Čaká a túži, aby sme sa zastavili. Aj dnes nám chce ukázať Pána Ježiša (J 16,14) a pri pohľade na Neho chce naše zmýšľanie zmeniť. Tam, v našej mysli, sa totiž odohráva ten najdôležitejší zápas. Komu dáme priestor? Môžeme zomierať pre to naše staré „Ja“ a dovoliť Duchu Svätému, aby nás viedol a učil. Poddajme sa Mu každý deň nášho života, nielen počas týchto sviatkov!