Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. júna 2008

Dokonale ma obmy z mojej viny, očisť ma od môjho hriechu! Nie je to márne. Všetko má svoj význam, je to primerané cieľu. Mali by sme si častejšie pripomínať slova Pána Ježiša: „Vaša odmena je v nebesiach.“ Tak málo ďakujeme za to, že bude zmŕtvychvstanie! Tak veľmi sme spätí s pozemským životom – naše námahy, práce, hromadenie majetku a mnoho iných činností nás spája s hodnotami tohto sveta. A pohľad na slávu neba zostáva iba v rovine povzbudzovania pri rozlúčke s mŕtvymi. Pri každom záchveve biedy človeka by nás malo posilňovať „víťazstvo Víťaza“, ktoré nám daroval. Víťazstvá nad nepriateľmi vždy znamenali pre ľud istotu. Cítil sa bezpečnejšie. Jeho krajina je vďaka vladárovi bezpečná. Tak bezpečne a isto smieme žiť vo víťazstve Pána Ježiša Krista!