Slovak Czech English German Polish

Piatok, 06. júna 2008

Milujte Hospodina, všetci jeho zbožní! Zbierky, ofery, milodary, príspevky. Časná téma – peniaze. Hovorenie o nich v rámci cirkvi v sebe skrýva akúsi zvláštnosť: je tu snaha využívať všetky možné a dostupné formy, ako obdržať financie na fungovanie a prácu – granty, sponzorstvo, inštitúcie, fondy... A predsa sa nedarí uspokojiť a vyriešiť náš finančný svrab. A nepodarí sa nám to dovtedy, kým neprijmeme Boží poriadok. Sú to desiatky. Oni sú kľúčom k poriadku a zároveň oslobodzujú – od trápenia s financiami. Nikde v Písme sa nepíše o tom, že by tam, kde tento poriadok dodržiavali, mali s financiami nejaký problém. Desiatky sú súčasťou Božieho poriadku. Ich nedávanie svedčí o neochote prijať tento poriadok. A tak máme neporiadok a bolenie hlavy práve kvôli peniazom. Na bolesť sa zvykne predpísať liek. Lenže treba nájsť príčinu bolesti, aby bolo možné predpísať ten správny liek. Príčinou finančnej bolesti je nedodržiavanie Hospodinovho poriadku. Žiaľ, túto bolesť riešime rôznymi okľukami a neprijímame liek poslušnosti Pánu Bohu aj v tomto!